Chinh phục top 5 dãy núi cao nhất châu Âu 

Khoảng 500 triệu năm trước, một cuộc thay đổi về địa chất dẫn đến sự dãn cách và va chạm của các lục địa. Và siêu lục địa Pangaea trong quá trình tách ra đã tạo thành châu Âu. Mảng lục địa Á – Âu di chuyển cũng đã góp phần tạo nên địa hình […]

08/01/2024 245